Sperm Erişim - TESA, PESA, MESA

Sperm erişim teknikleri, erkeklerde sperm elde etmek için kullanılan yöntemlerdir.

Bu teknikler, erkeklerde sperm üretiminde sorun yaşayan bireyler veya doğrudan sperm alımı gereken tıbbi durumlar için uygulanabilir.

TESA (Testiküler Sperm Aspirasyon):

 • TESA, testis dokusundan sperm almak için kullanılan bir yöntemdir. Genellikle sperm üretimi düşük veya hiç yoksa, sperm elde etmek amacıyla başvurulan bir prosedürdür.
 • Prosedür sırasında, bir iğne aracılığıyla testis dokusuna ulaşılır ve dokudan küçük sperm örnekleri alınır. Bu örnekler daha sonra laboratuvarda incelenir ve kullanılmak üzere seçilen sağlıklı sperm hücreleri seçilir.
  • TESA
  • PESA
  • MESA

  PESA (Perkütan Epididimal Sperm Aspirasyon):

 • PESA, epididim denilen sperm depolama organından sperm almak için kullanılan bir yöntemdir. Epididim, testislerin ürettiği spermlerin geçici olarak depolandığı bir yapıdır.
 • Bu yöntemde, bir iğne aracılığıyla epididim içine ulaşılır ve içindeki sperm örnekleri aspirasyon yöntemiyle toplanır. Elde edilen sperm örnekleri daha sonra üreme tekniklerinde kullanılmak üzere seçilir.
 • MESA (Mikrocerrahi Epididimal Sperm Aspirasyon):

 • MESA, epididimden sperm elde etmek için mikrocerrahi bir prosedürdür. Bu yöntem, daha hassas cerrahi teknikler ve mikroskop kullanılarak gerçekleştirilir.
 • Epididim üzerinde yapılan mikrocerrahi işlem sırasında, sperm hücreleri dikkatlice aspirasyon yöntemiyle toplanır. MESA, genellikle daha büyük sperm örnekleri almak için tercih edilen bir yöntemdir.
 • Testiste normal ya da normale yakın sperm üretimi olduğu halde kanallar tıkalı ya da yok ise epididimden ince iğnelerle mikroskop altında sperm alınmasıdır.

  Ciltten epididi- me küçük bir iğneyle girilir ve sıvı alınır. Bu işlem, sedasyon olarak adlandırılan hafif anestezi yöntemiyle veya lokal anestezi ile gerçekleştirilebilir ve hasta evine aynı gün gönderilebilir.

  TESA (testiküler sperm aspirasyonu) tüp bebek ve mikroenjeksiyon prosedürlerinden önce sperm elde etmek için uygulanır. Eksik sperm üretimiyle birincil testis sorunlarında, genital yolda tıkanıklık olması durumunda, vazektomi ya da başarısız vazektomi reversal geçirmiş olan kişilerde uygulanabilir.

  PESA ve PTSA lolak anestezi eşliğinde yapılabilirken TESE çoğu zaman genel anestezi altında yapılır. İşlem yaklaşık 15 – 45 dakika kadar sürer ve kişi ertesi gün büyük ölçüde normal hayatına dönebilir.

  Mesa ameliyatı, mikroskop altında epididimdeki kanala kesi yapılarak gerçekleştirilir. MESA'nın amacı, taze sperm enjeksiyonu veya bir veya daha fazla mikroenjeksiyon denemesi için dondurulan sperm açısından zengin, kırmızı kan hücresiz bir sıvıyı aspire etmek için tek bir epididimal tübülü tanımlamak ve açmaktır.

  Bu sperm erişim teknikleri, özellikle sperm üretiminin düşük olduğu durumlarda veya doğrudan sperm elde etmek gerektiğinde kullanılır.

  Bu teknikler, tüp bebek (IVF) veya intrasitoplazmatik sperm enjeksiyonu (ICSI) gibi üreme teknikleriyle birlikte uygulanabilir. Bu teknikler, erkek üreme sağlığı sorunlarına çözüm bulmaya yönelik modern tıbbın bir parçasını oluştururlar. Tedavi seçenekleri, bireyin durumuna ve ihtiyaçlarına göre belirlenir ve uzman bir üreme sağlığı doktoru tarafından yönlendirilir.

  sperm erişim tesa   pesa   mesa